25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Jens Pitkänen 96d6015d12 Change license 2 yıl önce
core Actual final update. 5 yıl önce
desktop Initial commit. 5 yıl önce
dist Actual final update. 5 yıl önce
gradle/wrapper Initial commit. 5 yıl önce
.gitignore Added dist 5 yıl önce
LICENSE.md Change license 2 yıl önce
README.md Change license 2 yıl önce
build.gradle Initial commit. 5 yıl önce
gradle.properties Initial commit. 5 yıl önce
gradlew Initial commit. 5 yıl önce
gradlew.bat Initial commit. 5 yıl önce
launch4j.xml Actual final update. 5 yıl önce
settings.gradle Initial commit. 5 yıl önce

README.md

Galaxies

Galaxies is my Ludum Dare 30 game. It's a top-down space exploration/trade game.

WARNING: The game has sounds and no volume slider, take that into account when launching the game.

License

This game is distributed under the terms of the GNU GPLv3 license.