The repository for my personal CV/hub site, neon.moe.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Jens Pitkänen 7d88ae737d Fix fedi link před 4 měsíci
public Add prefers-color-scheme support před 5 měsíci
static Fix fedi link před 4 měsíci
templates Add flattr id před 6 měsíci
README.md Move content to markdown and add build script před 1 rokem
build.py Reorganize před 1 rokem
requirements.txt Move content to markdown and add build script před 1 rokem

README.md

neon.moe

This repository contains my personal website, visible on the public web at neon.moe.

index.html is generated from index.md by build.py, but not gitignored because the site is easier to serve that way (just serve files from public to the internet).