Simple profiling utility for single-threaded applications
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Jens Pitkänen 73812ca14c Clean up formatter před 1 rokem
examples Finish rest of crate? před 2 roky
src Clean up formatter před 1 rokem
.gitignore Initial commit před 2 roky
.travis.yml Add to travis conf, should speed up testing před 2 roky
COPYING.md Finish rest of crate? před 2 roky
Cargo.toml Fix stperf::reset not resetting overhead před 2 roky
README.md Fix stperf::reset not resetting overhead před 2 roky

README.md

stperf

Crates.io Documentation CI

stperf (single-threaded performance profiler) is a very simple profiling utility for single-threaded applications, inspired by hprof.

Usage

Check out the docs.

#[macro_use]
extern crate stperf;

fn main() {
  use std::thread;
  use std::time::Duration;

  let process = || {
    perf_measure!("processing");
    thread::sleep(Duration::from_millis(100));
  };

  for _ in 0..2 {
    perf_measure!("main");
    for _ in 0..2 {
      perf_measure!("inner operations");
      process();
    }
    process();
  }

  stperf::print();
}

Will print out:

╶──┬╼ main         - 100.0%, 300 ms/loop, 2 samples
  ├──┬╼ inner operations - 66.7%, 200 ms/loop, 4 samples
  │ └───╼ processing   - 100.0%, 200 ms/loop, 4 samples
  └───╼ processing    - 33.3%, 100 ms/loop, 2 samples

License

This crate is distributed under the terms of the ISC license.